Bize Ulaşın: Telefon: 03122101300-561

Genel Risk Analizi

shutterstock_82478056-960x430 (1)

Risk analizi çok genel bir kavram olmakla beraber, kabaca bölgesel veya global bir olayda bireysel veya kamunun karşılaşacağı risklerin saptanması, belirlenmesi, hesaplanması ve ve engelleyici / kontrol edici politikaların belirlenmesi anlamında kullanılmaktadır. Genel olarak iki temel risk analizi tipi uygulanmaktadır. Nicel risk analizinde, karşılaşılabilecek risklerin tespiti ve etkisi değerlendirilerek, detaylı hesaplama için öncelik belirlemesi yapılırken, nitel risk analizinde ise önceliği belirlenen maddelerin sayısal olarak mühendissel yaklaşımlarla analizi yapılmaktadır. Bu sayısal analizde nelerin risk yaratacağı, bunların sonuçlarının ne olacağı ve bu olayların gerçekleşme olasılıklarının ne olduğu matematiksel ve istatistiksel modellerle belirlenerek lieratürdeki yöntemlerle değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

Yapıdestek Mühendislik olarak, gerek nitel gerekse nicel risk analizlerini modern araç ve yöntemlerle yapmaktayız. Yangın, sel, baraj çökmesi, tünel ve köprü yıkılmaları gibi birçok mühendislik problemlerine karşı risk hesaplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması hizmetlerini sağlamaktayız.