Bize Ulaşın: Telefon: 0312 285 65 50

Diyarbakır Urfa Kapı 22 Nolu Burç

Proje Hakkında

Kültür varlıklarını koruma kapsamında değerlendirilen Diyarbakır şehikr surlarının mevcut durumdaki davranışını anlamak ve bu davranışa göre koruma/güçlendirme yapabilmek amacı ile özellikle geniş çatlakların olduğu kısımların sağlığının izlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda surların ilgili bölümlerine çatlak ölçer ve çevresel etkileri ölçecek sensörler, taihi dokuyu bozmayacak şekilde yerleştirilmiş ve veri takip yazılımları oluşturulmuştur. Bu yazılımlar sayesinde veriler istenilen zaman mobil PC platformları üzerinden grafiksel olarak takip edilebilmektedir. Bu grafikler istenen zaman dilimlerine göre özelleştirilebilmektedir. Uzun süreli yapısal sağlık izleme olarak değerlendirilen bu proje kapsamında yapının davranışı ile ilgili önemli bilgilerin elde edilmesi planlanmakta ve bu bilgilere göre restorasyon/iyileştirme çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

  • Kurum:
    Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Genel Müdürlüğü
  • Konu:
    yapısal sağlık izleme, tarihi yapılar