Bize Ulaşın: Telefon: 03122101300-561

Diğer Proje & Ürünler

Sismik Durum Tespiti


Kurucularımızın Önceki Projeleri
 • Less-Loss, Technıques And Methods For Vulnerabılıty Reductıon Sp-7. European Commıssıon, 1 January 2004 - . Researcher
 • R&D On Affordable Seismic İsolation.. OTHER INTERNATIONAL AGENCIES Japan Ministryofeducation,Cult.,Sp.,Science&Tech.(MEXT), 1 MARCH 2007 - Local Coordinator
 • İstanbul Beyoğlu-Karaköy Tarihi Tüneli Yapısal İnceleme Ve Değerlendirme. DSİM Projects , 1 MAY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Researcher
 • Preparación De Poblaciones Urbanas Y Rurales Para Reducir Desastres Ocasionados Por Las Erupciones Telica.. OTHER INTERNATIONAL AGENCIES CARE, 1 JULY 2007 - 1 JULY 2007. Local Coordinator
 • Hazine Müsteşarlığı A Blok Binası Bala Depremi Sonrası Değerlendirme Yapılması. DSİM Projects , 1 MAY 2008 - 1 DECEMBER 2008. Local Coordinator
 • Deprem Güvenliğinin Saptanması İçin Yöntemler Geliştirilmesi Projesi. TÜBİTAK-İÇTAG, 1 JANUARY 2004 - Researcher
 • Tipik Uygulamalar Ve Onarım Ve Güçlendirmeden Geçmiş Binaların Deprem Davranışının Ölçülmesi.. TÜBİTAK-İÇTAG, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator
 • Deprem Mühendisliği Yaygın Eğitim Projesi. TÜBİTAK, - Researcher
 • Seismic Assessment And Rehabilitation Of Existing Buildings. NATO + TÜBİTAK, - Researcher
 • Earthquake Resistance Evaluation Of Various Type Buildings For BOTAŞ. BOTAŞ A.Ş., 1 AUGUST 2002 - 1 DECEMBER 2002. Researcher
 • Kelkit Grubu Köprülerinden Ağıl Köprüsünün Ayak Ve Temel Beton Ve Donatı Tespiti Çalışması.. Projects Within The Scope Of Development Of Collaborations Between University And Industry SAN-TEZ, TUBITAK 1505 Etc. Ataçlar İnşaat, 1 AUGUST 2014 - 1 AUGUST
 • Development Of Seismic Vulnerability Assessment Techniques. NATO, TÜBİTAK, 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002. Researcher
 • Kauçuk Yastıklar Kullanarak Karayolu Köprüleri İçin Pasif Sismik Ve Dinamik İzolasyon Yapılması. BAP, - Researcher
 • Yığma Minare Ve Kule Tipi Yapılar İçin Depreme Karşı Değerlendirme Ve Güçlendirme Metotları Geliştirilmesi. BAP-1 (Excluding Thesis Supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator
 • Karayolu Köprüleri İçin Pasif Kontrol Sistemi Ve Dinamik İzolator Geliştirilmesi. BAP, 1 JUNE 2002 - 1 JULY 2004. Researcher
 • Enhancement Of The Strong Motion And Seismic Network İn Turkey. NATO, TÜBİTAK, 1 MAY 2002 - 1 NOVEMBER 2003. Researcher
 • Earthquake Resistance Evaluation Of Various Type Buildings For Central Bank. Central Bank Of Turkey, 1 JULY 2002 - 1 DECEMBER 2002. Researcher
 • Botaş Lojman, Lokal, Ve Misafirhane Binalarının Depreme Karşı Durum Değerlendirmesi. Botaş, 1 January 2003 - 1 March 2003. Researcher
 • Mevcut Betonarme Yapıların Web Veri Bankası Oluşturularak, 2d Model Kullanılarak Yapısal Ve Sismik Değerle. Metu-Bap, 1 Aprıl 2003 - 1 December 2003
 • SEISMIC PERFORMANCE IMPROVEMENT OF MASONRY STRUCTURES. WORLDBANK, 1 FEBRUARY 2004 - . Coordinator
 • Aktif Fayların Sonlu Elemanlar Ve Yük Vagonları Metodları İle Modellenmesi.. DPT-ÖYP, 1 JANUARY 2004 - . Coordinator
 • Assessment And Reduction Of Seismic Risk To Large İnfrastructural Systems. OTHER INTERNATIONAL AGENCIES Miur (Italian Ministry For Research And Higher Education), 1 SEPTEMBER 2007 - 1 DECEMBER 2009. Researcher
 • Yığma Yapıların Depreme Karşı Ekonomik Yöntemlerle Sismik Yalıtım Ve Güçlendirme Metotlarının Ar-Ge.. TÜBİTAK-İÇTAG, 1 JULY 2004 - 1 JULY 2006. Coordinator
 • Deprem Mühendisliği Yaygın Eğitim Projesi. TÜBİTAK-İÇTAG, 1 JANUARY 2004 - Researcher