Bize Ulaşın: Telefon: 03122101300-561

Tarihi Yapılar

tarihi yapılar

Tarihi yapılar, insanlığın kültürel mirası içerisinde önemli bir yeri olan, mimari ve/veya estetik değere sahip yapılardır. Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi kültür mirasını üç sınıfta gruplandırmaktadır:

  • Anıtlar: Bu gruba mimari yapılar, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, mağaralar ve eleman birleşimleri girmektedir. Bu grupta yer alan eserler tarihi veya sanatsal veya bilimsel olarak evrensel değerlere sahiptirler.
  • Yapı toplulukları: Bu gruba giren yapı toplulukları bulundukları konum nedeniyle tarihi veya sanatsal veya bilimsel olarak evrensel değerlere sahiptirler.
  • Sitler: Bu gruba giren sit alanları ya insan ürünüdür ya da doğal bir şekilde oluşmuştur. Ya da bu ikisinin kombinasyonudur. Bu gruba giren sit alanları ya estetik, ya etnolojik ya da antropolojik bakımdan evrensel değerlere sahiptirler.

 

Yapıdestek Mühendislik olarak, tarihi yapıların korunması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçları ile aşağıdaki hizmetleri sağlamaktayız:

  • Tarihi yapıların incelenmesi ve değerlendirilmesi
  • Restorasyon projelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
  • Tarihi yapıların taşınma ve aktarılması projeleri