Bize Ulaşın: Telefon: 03122101300-561

Yapısal Sağlık İzleme

yapısal sağlık izleme

Yapısal sağlık izleme, mühendislik yapılarının durum tespiti ve/veya hasar belirlemesi amacıyla kısa veya uzun süreli olarak takip edilmesidir. Bu takip işlemi, yapıya entegre edilen farklı amaçlara yönelik geliştirilmiş sensörlerden gelen verilerin toplanması ve incelenmesi yoluyla yapılır. Yapısal Sağlık Izleme (YSİ), bir yapının hizmet ömrü boyunca kendisinden beklenen tüm performans spektrumlarının (güvenlik, durabilite, kullanım, elverişlilik), kapsamlı ve sayısal değerlendirmesini mümkün kılan bir sistemdir. Stratejik öneme haiz yapılar, ileri mühendislik yapıları ve tarihi değer taşıyan yapılar başta olmak üzere her türlü yapı sistemine tatbik edilebilen bu uygulamada amaç, yapıların kısa ve uzun vadeli izlemelerle; yapısal parametrelerin tespiti, tasarımlarında gözönüne alınmayan farklı yüklemelere (dinamik yükler, aşırı yüklemeler) karşı yapı davranışlarının belirlenmesi, yapısal problemlerin (çatlak, eğilme, oturma vb.) oluşum hızının ve sürekliğinin izlenmesi, yıkımla sonuçlanabilecek bozulmaların ve hasarların zamanında tespit edilip önlenmesi ve yapılarda görülen veya sonradan oluşması muhtemel hasarlara karşı optimum önlemlerin geliştirilmesidir. Uzun dönem izlemelerde, yapının beklenen performansı sağlayıp sağlamadığı düzenli olarak kontrol edilerek çevresel etkilerin ve yaşlanmanın sonuçları takip edilir. Ayrıca, deprem, sel..vb. afetlerden sonra hızlı bir değerlendirme ile yapının sağlığına ilişkin gerçek zamanlı ve güvenilir bilgi sağlar.

 

Yapıdestek Mühendislik olarak, farklı tip ve kullanım alanına sahip yapıların (tarihi yapılar, köprüler, binalar...vb.) karakteristik özelliklerine uygun ve hasarsız olarak izlenmesi alanında faaliyet göstermekteyiz. Yapısal sağlık izleme projelerinde hizmetlerimiz şu şekilde sıralanabilir:

  • Yapısal sağlık izleme sistemi tasarlanması ve projelendirilmesi
  • Projelendirilmiş sistemlerin uygulamaya geçirilmesi (sensör montajı...vb.)
  • Son kullanıcılar için sağlık izleme sistemi takip yazılımları geliştirilmesi
  • Afet veya istenmeyen durumlar için uyarı özelliğine sahip takip sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması